Bloggar

Det finns goda möjligheter till jobb som sjuksköterska i Stockholm. Enligt sökresultaten finns det över 700 lediga tjänster just nu bara i Stockholms län. Behovet väntas öka ytterligare framöver på grund av pensionsavgångar, befolkningsökning och en åldrande befolkning.

Några exempel på lediga jobb för sjuksköterska i Stockholm just nu:

 • Natt-sjuksköterska på äldreboende
 • Sjuksköterska på beroendemottagning
 • Distriktssköterska i hemsjukvård
 • Sjuksköterska på akutmottagning
 • Specialistsjuksköterska inom olika områden som diabetes, smärta etc.

Karriärmöjligheter för sjuksköterskor

Det finns goda möjligheter att göra karriär som sjuksköterska i Stockholm. Några exempel på karriärvägar:

 • Specialisering inom ett visst område, t.ex. intensivvård eller onkologi
 • Chefspositioner som avdelningschef eller verksamhetschef
 • Utvecklings- och kvalitetsarbete, t.ex. som medicinskt ansvarig sjuksköterska
 • Undervisning och handledning av studenter och ny personal
 • Forsknings- och utvecklingsarbete

För att göra karriär krävs ofta någon form av vidareutbildning, t.ex. specialistsjuksköterskeutbildning eller magister-/masterutbildning. Det är också viktigt med stöd från arbetsgivaren i form av mentorship, handledning och tydliga karriärvägar.

Utbildning

För att jobba som sjuksköterska i Sverige krävs legitimation som sjuksköterska. Det finns flera vägar att nå legitimation:

 • 3-årig sjuksköterskeutbildning
 • Kandidatexamen i omvårdnad
 • Kompletterande utbildning för personer med vårdutbildning från ett annat land

Det finns även många möjligheter till vidareutbildning och specialisering för sjuksköterskor i Stockholm, t.ex:

 • Specialistsjuksköterskeutbildningar inom olika områden
 • Magister- och masterutbildningar
 • Forskarutbildning till doktorsexamen
Bloggar

Skall du upprätta dokument som rör familjen..

Det kan vara en bouppteckning ett samboavtal eller ett äktenskapsförord:

” När två personer gifter sig räknas all egendom som gemensam. Men det finns tillfällen då man inte vill ha denna gemensamma fördelning. Exempel kan vara om en person äger en lägenhet i centrala Stockholm som är värd 4 miljoner. En lägenhet som gått i arv inom samma släkt under många decennier. Om parten dör skulle lägenheten tillfalla den andra parten om inte äktenskapsförord upprättas. Äktenskapsförord är en av de vanligare ”avtalen” som skrivs inom familjerätt. ”

Få mer nyttig information om när och hur du kan få hjälp av en familjerätts advokat!

Bloggar

Även om du är säker på att kunna återbetala de lånade 20 000 kronorna efter tre månader finns fördel att teckna ett årslån. Detta även om årslånet skulle vara något dyrare än snabblånet. I detta fall kan du teckna lånet och betala tillbaka ett större belopp under tre månader varpå lånet sedan är löst. Kom ihåg att återbetalning av lån alltid kan ske i förtid. I stort sett alla kreditgivare erbjuder låntagarna att göra detta utan att det uppstår någon kostnad. Är det rörlig ränta finns till och med en lag som säger att låntagaren inte får ta ut avgift för extra inbetalningar eller om lånet löses i förtid.

Bloggar

Svensk industri

” Företag som var stora inom svensk industri fanns bland annat att hitta inom skogsindustrin och stålindustrin. Tack vare svensk industri höjdes levnadsstandarden runt om i landet för vissa. För att minska klyftan som industrin skapade mellan de olika klasserna började staten ta ett större ansvar när det kom till arbetarnas rättigheter. Generellt går det att säga att svensk industri fick ett stort genombrott i princip från 1850 fram till det första världskriget. Det skapades fackföreningar för att tvinga företag att ta mer hänsyn till arbetarnas intressen, arbetslöshetsersättning och sjukkassor skapades och många andra samhällsnyttiga tjänster och funktioner lanserades. Tack vare att industrierna fortsatte att expandera började även allt fler att söka sig till städerna. Till skillnad från landsbygden fanns det fler jobb med bättre löner i staden. Tids nog började även andra sektorer att utvecklas, bland annat industrin för pappersmassa, den stora svenska järnindustrin och verkstadsindustrin där företag som Aga, Electrolux, Saab och Volvo var ledande. ”

Läs om företagsindustri!

Bloggar

Vad kan en glasmästare hjälpa dig med?

 

” Glasmästarens uppgift är att skära till samt montera glas. I likhet med andra hantverksyrken krävs noggrannhet och service. Som glasmästare arbetar man generellt i ett eget företag eller i ett företag med ett fåtal anställda. Det finns däremot stora byggföretag som har glasmästare anställda och som därmed arbetar på större projekt. ”

Läs om fler olika typer av hantverkare och vad dom kan göra för dig!

Bloggar

En enkel och billig lösning för att lyfta känslan i ditt kök eller badrum!

” Att byta handtag på lådor och luckor i badrummet och köket är ett enkelt och inte alltför kostsamt sätt att förändra sitt hem på. De handtag du väljer bidrar till helhetsintrycket och är en viktig detalj som kan få alla pusselbitarna att hamna på plats. Nya handtag kan faktiskt göra stor skillnad i både kök och badrum. Handtagen är alltid en viktig del i designen som ska matcha rummet. Handtag till kök och badrum ska också vara funktionella. De ska vara enkla att installera och enkla att använda. ”

Besök hemsidan!

Bloggar

På vår hemsida kommer ni kunna läsa mer om hur ni kan hitta den fastigheten som ni verkligen vill ha genom att till exempel anlita en mäklare. Med hjälp av en mäklare så kommer det att bli betydligt enklare att faktiskt hitta en fastighet som ni kommer bli nöjda med eftersom en mäklare kommer lyssna till era behov och vad ni faktiskt är ute efter.

Att bestämma sig för att renovera sitt hem är ett stort steg och även ett stort ansvar. Om ert hem inte är det nyaste och badrummet nu behöver ett ansiktslyft så kan ni alltid anlita en hantverkare. På vår hemsida så kan ni läsa mer om vad ni ska tänka på innan ni bestämmer er för att anlita en hantverkare och vad ni har för rättigheter om någonting skulle gå fel.

En konferensanläggning kan i princip se ut hur som helst och finnas var som helst. På en båt, i en lada på landet, i en herrgårdsflygel eller på stadshotellets vindsvåning. Oavsett vad man söker, kan man kallt räkna med att finna en lokal som lever upp till även högt ställda krav om service, läge, komfort och njutning.