Bloggar

Sjuksköterska i Stockholm

Det finns goda möjligheter till jobb som sjuksköterska i Stockholm. Enligt sökresultaten finns det över 700 lediga tjänster just nu bara i Stockholms län. Behovet väntas öka ytterligare framöver på grund av pensionsavgångar, befolkningsökning och en åldrande befolkning.

Några exempel på lediga jobb för sjuksköterska i Stockholm just nu:

 • Natt-sjuksköterska på äldreboende
 • Sjuksköterska på beroendemottagning
 • Distriktssköterska i hemsjukvård
 • Sjuksköterska på akutmottagning
 • Specialistsjuksköterska inom olika områden som diabetes, smärta etc.

Karriärmöjligheter för sjuksköterskor

Det finns goda möjligheter att göra karriär som sjuksköterska i Stockholm. Några exempel på karriärvägar:

 • Specialisering inom ett visst område, t.ex. intensivvård eller onkologi
 • Chefspositioner som avdelningschef eller verksamhetschef
 • Utvecklings- och kvalitetsarbete, t.ex. som medicinskt ansvarig sjuksköterska
 • Undervisning och handledning av studenter och ny personal
 • Forsknings- och utvecklingsarbete

För att göra karriär krävs ofta någon form av vidareutbildning, t.ex. specialistsjuksköterskeutbildning eller magister-/masterutbildning. Det är också viktigt med stöd från arbetsgivaren i form av mentorship, handledning och tydliga karriärvägar.

Utbildning

För att jobba som sjuksköterska i Sverige krävs legitimation som sjuksköterska. Det finns flera vägar att nå legitimation:

 • 3-årig sjuksköterskeutbildning
 • Kandidatexamen i omvårdnad
 • Kompletterande utbildning för personer med vårdutbildning från ett annat land

Det finns även många möjligheter till vidareutbildning och specialisering för sjuksköterskor i Stockholm, t.ex:

 • Specialistsjuksköterskeutbildningar inom olika områden
 • Magister- och masterutbildningar
 • Forskarutbildning till doktorsexamen